E-PASLAUGOS /
Sąskaitų faktūrų išrašymas
Įrašykite kvito arba užsakymo duomenis
SF gali būti išrašyta iki kito mėnesio 8 d., šiam terminui pasibaigus dėl sąskaitų išrašymo reikia kreiptis į paslaugas atlikusios įmonės buhalteriją
Numeris
Kvito numeris arba internetu atlikto mokėjimo numeris
Data
Suma

SF išrasymo pagalba